Montessori, kendini yöneten faaliyetlere, uygulamalı öğrenmeye ve işbirlikçi oyuna dayanan bir eğitim yöntemidir. Montessori sınıflarında çocuklar, öğrenmelerinde yaratıcı seçimler yaparken, sınıf ve öğretmen, süreci yönlendirmek için yaşa uygun faaliyetler sunmaktadır. Çocuklar, dünyadaki bilgileri keşfetmek ve maksimum potansiyellerini geliştirmek için gruplar halinde ve bireysel olarak çalışırlar.

Montessori sınıfları, belirli bir yaş grubundaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için özel tasarlanmış ve hazırlanmış ortamlardır. Maria Montessori, bu tür bir sınıftaki deneyimsel öğrenmenin, dil, matematik, fen, müzik, sosyal etkileşimler ve daha pek çok şey üzerinde daha derin bir anlayışa yol açtığını keşfetmiştir. Montessori eğitim sınıflarının çoğu, laik bir yapıya sahip olmasına rağmen, Montessori eğitim metodu inanca dayalı bir programa başarılı bir şekilde entegre edilebilir.

Montessori sınıfındaki her materyal, çocuğun doğal ilgileri ve mevcut aktiviteler arasında bir eşleşme yaratarak, çocuğun gelişiminin bir yönünü desteklemektedir. Çocuklar kendi deneyimleriyle ve kendi hızlarında öğrenebilirler. Her insanda var olan doğal meraklara her an cevap verebilir ve yaşam boyu öğrenme için sağlam bir temel oluşturabilirler.

Montessori ortamları, çocukların doğumdan ortaokula öğrenmelerini desteklemektedir:

Bebeklik Dönemi

3 yaşına kadarki çocuklar için

  • Çocuk için güvenli, ilgi çekici ve besleyici bir ortam sağlar.
  • Kendilerine ve dünyalarına olan güveni kazandırır
  • Ortaya çıkan yeteneklerine güvenmelerini geliştirir
  • Psikomotor koordinasyonu, motor becerileri ve dil becerilerini geliştirir
  • Günlük görevlerde bağımsızlık kazanma imkânları sunar

Okul Öncesi Dönemi

3-6 yaş arasındaki çocuklar için

  • İşlevsel bağımsızlığın, görev sürekliliğinin ve öz düzenlemenin büyümesini teşvik eder.
  • Saygılı olarak sosyal, açık, güvenli ve doğal iletişim kurabilen gelişme sağlar.
  • Duyusal algının iyileştirilmesi, okuryazarlık ve matematik yeteneğinin gelişmesi için çok çeşitli materyaller içerir.
  • Kendine güvenen, yaratıcı, kendini ifade etmeyi sağlayan birey olmasını teşvik eder.